Visie

 

Onze mensvisie.

Visie

Sinds 2014 verlenen we een 24-uurs zorgaanbod aan kinderen die door de zorginstelling Intermetzo en Pluryn vanwege hun thuissituatie bij ons zijn geplaatst. 
We willen graag een veilig thuis aan bieden. Een thuissituatie waar de kinderen en volwassenen veiligheid, structuur en liefde ontvangen. Iedereen is uniek, en dit vraagt om een unieke individuele methodische werkwijze die effectief functioneert bij de behoeften van onze bewoners.
We geloven dat ieder mens liefde en bevestiging nodig heeft om uit te groeien tot een harmonieus volwassen individu. Het gaat erom dat je gezien wordt en dat je ervaart dat mensen om je geven.
We gaan ervoor dat iedere bewoner zich ontwikkeld tot een zelfstandige, zelfverzekerde en zelfredzame persoonlijkheid. We willen onze doelen bereiken door o.a. veel persoonlijke aandacht, duidelijke grenzen, openheid, eerlijkheid, waardering en aanmoediging.
We doen dit in samenwerking met een netwerk bestaande uit vrijwilligers en professionals.

Missie

Ons gezinshuis plus is een vrij nieuwe vorm van de residentiĆ«le zorg waarbij wij als echtpaar de zorg voor een aantal uit huis geplaatste kinderen op zich nemen. 
Het idee om kinderen in huis op te nemen is nog niet zo lang geleden ontstaan. We werkten hiervoor in Frankrijk met jongeren die in ons gezin en op onze boerderij deelnamen aan een time-out traject. ( www.eventjesfrankrijk.nl)
Toen onze dochters in 2014 naar Nederland wilden om te gaan studeren zijn we gaan na denken om kinderen in ons gezin te gaan begeleiden. We hebben dit gecombineerd met mensen boven de 18 jaar. Gewoon omdat we hebben gemerkt in Frankrijk dat dit goed werkt. We kunnen veel van elkaar leren.
In Nederland wonen nog (te) veel kinderen op een plaats waar ze onvoldoende tot hun recht komen.
Ze staan niet op eigen benen en kunnen hun leven (nog) niet zelfstandig inrichten en vormgeven.
Wij willen ze ondersteunen in het zelf leren keuzes maken, de talenten ontwikkelen, goede relaties aangaan, verantwoordelijkheden dragen, een rol vervullen in de samenleving. We geloven dat een liefdevolle en professionele begeleiding werkt. Dat kunnen wij bieden omdat wij er 24 uur per dag voor ze zijn.

Onze mensvisie
We houden van God en we houden van mensen.In onze begeleiding staat de mens centraal. Iets voor die ander betekenen is onze uitdaging. Dat zit soms in kleine dingen, maar heel belangrijk! Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd al heftige/traumatische situaties meegemaakt en hebben mede hierdoor te kampen/worstelen met psychosociale en emotionele gedragsproblemen.